Styrelsen

Styrelsen


Lena Brodelius

Ordförande

0500 426028     

0733426027

h.brodelius@telia.com

Johan Brodelius

Vice ordförande

0500- 484361

0708- 752869

Lisa Elander

Bokning

lisa_elander@hotmail.com

Towa Svensson

Sekreterare

0763-454501

towas@hotmail.com

Stefan Andersson

Trädgårdsansvarig

0500-422177

070-5548564


Emma Stigson

Ungdomsanvarig


0703426044

emmmastigson@gmail.com

Pia Jarnulf

Kassör


0706469363

pia_jarnulf@hotmail.com

Kimberley Freiman

Ansvarig programråd

kimberleyfreiman@hotmail.com

Magnus Jonsson

Vaktmästare

Miljöansvarig